پایگاه های فارسی:

 - http://www.iranhiv.com/women2.htm

- http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2

  - http://hivirus.blogfa.com

 

- پایگاه های انگلیسی:

 - http://www.thewellproject.org/en_US

 - http://www.aidsonline.com/

 - http://www.aids.gov

 - http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aids.html

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 6 شهریور 1388    | توسط: سردبیر    | طبقه بندی: ایدز،     |
نظرات()